top of page

LMS NEDİR?

 

LMS, İngilizce "Learning Management system" isminin kısaltmasıdır. 

 

Kavram olarak LMS: Uzaktan eğitim faaliyetlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış web yazılımlarının genel adıdır. 

 

LMS kavramı Türkçe’de

"öğrenme yönetim sistemi"

"öğretim yönetim sistemi"

"öğrenim yönetim sistemi" isimlerinde çeşitli kullanımı vardır.  

 • Öğrenme materyali sunma,

 • sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma,

 • dersleri yönetme,

 • ödev alma,

 • sınavlara girme,

 • bu ödevlere ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama,

 • öğrenme materyallerini düzenleme,

 • öğretmen, öğrenci ve sistem kayıtlarını tutma,

 • raporlar alma gibi işlevleri yerine getirmek öğrenme temel sistemlerinin temel görevidir.

 

Bir LMS’ de bulunması gereken TEMEL BİLEŞENLER aşağıdaki gibidir;  

KAYIT; Eğitim-öğretim faaliyetlerine katılacak olan bireyleri sisteme dahil edecek ve öğrenenler hakkında temel bilgilerin alındığı bileşendir.

 

İÇERİK SUNUM; Öğretme-öğrenme faaliyetlerinin tümü için gereken yönetimsel özelliklerin bulunduğu bileşendir.  

 

ÖLÇME VE DEĞELENDİRME; Öğrenme-öğretim faaliyetinin sonucunda yapılacak değerlendirmenin (sınav) hazırlandığı ve uygulandığı bileşendir.

 

RAPORLAMA; Eğitim-öğretim sürecinin tamamı ile ilgili verileri çeşitli kriterlere bağlı kalarak, öğrenen, öğreten ve sistem yöneticilerine sunan bileşendir.  

 

Öğretim Yönetim Sistemleri  

 • Yönetim

 • İletişim 

 • Etkileşim

 • İşbirliği

 • Ders sunumu ve yönetimi

 • İçerik geliştirme süreçlerini kapsamaktadır.  

 

LMS'nin, kullanıcılara maksimum fayda sağlaması amacıyla

 • Taşınabilirlik

 • Birlikte çalışabilirlik

 • Yeniden kullanılabilirlik

 • Yönetilebilirlik

 • Ulaşılabilirlik

 • Devamlılık

 • Ölçeklenebilirlik gibi bir takım özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.

 

Bunların dışında öğretim yönetim sistemlerinin aşağıdaki özellik ve yeteneklere sahip olması beklenir;  

 • Kullanıcı kayıt ve yönetim işlemlerini yapar,

 • Öğrenen ve öğretenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlar,  

 • Ölçme ve değerlendirme yapar,  

 • Öğrenen eğitim bilgilerini takip eder,  

 • Süreçler sonunda raporlama yapar,

 • Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.  

 

 

LMS’ler dağıtım türlerine göre açık kaynak kodlu ve ticari olmak üzere 2’ ye ayrılırlar.

 

TİCARİ ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ;

En yaygın kullanıma sahip açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri;  

 • Blackboard Lms        

 • GlobalLearning  

 • İlinc MLS  

 • Oracle LMS  

 • PlateaU  

 • SAP  

 • SkillSoft      

 

AÇIK KAYNAK KODLU EĞİTİM ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ;

En yaygın kullanıma sahip açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri;  

 • Moodle  

 • Sakai LMS  

 • Spaghettilearning  

 • OpenUSS  

 • ILIAS  

 • ATutor  

 • Dokeos  

 • dotLRN      

 

Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi  

Moodle en yaygın kullanılan öğrenme yönetim sistemidir. 224 ülkede 50 binden fazla Moodle kullanan kurum vardır. Açık kaynak kodlu olması ve gönüllü geliştirici topluluğu sayesinde her geçen gün gelişmekte ve e-öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

 

Sakai Öğrenme Yönetim Sistemi  

MIT, Indiana, Stanford ve Michigan üniversitelerinin desteği ile Sakai Vakfı ve gönüllülerin geliştirdiği daha çok yüksek öğrenime özelleştirilmiş bir öğrenme yönetim sistemidir.

 

Sakai günümüzde yüzlerce üniversitede örgün eğitime destek ve uzaktan eğitim amaçları ile kullanılmaktadır.  

 

Blackboard LMS

Ticari öğrenme yönetim sistemleri içinde en yaygın kullanılanı Blackboard LMS’ dir. Blackboard LMS çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşturulmuş Learn, Connect, Collaborate, Mobile ve Analytics bileşenleri ile kurum ve kuruluşa hizmet vermektedir.  

bottom of page