top of page

SCROM NEDİR?

İngilizce bir kavram olan SCORM: "Shareable Content Object Referans Model" kavramının kısaltmasıdır.

 

Türkçe'deki kavram karşılığı ise "Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli"dir 

 

SCORM e-öğrenme tabanlı öğrenme yönetim sistemleri için bir içerik standardıdır.

SCORM standardı, Amerikan ordusunun personeline eğitim vermek onları farklı branşlarda da etkin kılmak için yeni eğitim yöntemleri üzerinde çalışmasıyla başladı.

 

Bu amaçla hizmet içi eğitim çalışmaları başlatıldı. Askeri personelin içinde bulunduğu şartlar gereği bu eğitim ihtiyacı yüz yüze karşılanamayacağından uzaktan eğitim çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.

 

Bu karardan sonra ihale yoluyla uzaktan eğitim içerikleri geliştirilmeye başlandığında; her firmanın ayrı içerikler geliştirdiği ve bunların hepsinin ancak o firmanın geliştirdiği Öğrenme Yönetim Sisteminde (ÖYS) çalıştığı görülmüştür.  

 

Bu durumun içinden çıkılması zor bir ÖYS kargaşası yaratması nedeniyle zamanın Savunma Bakanı ABD Başkanının da katıldığı bir konferans düzenleyerek, ilgili tüm kurum, üniversite ve firmaları bir araya getirmiştir. Bu konferans sonunda ÖYS’lerine asgari müştereklerde birleşecek bir standart getirme kararı alınmıştır. Bu karar sonucunda toplanan ADL inisiyatifi ile bir çalışma grubu kurulmuş ve geliştirilen standartlara paylaşılabilmesi ve referans oluşturması maksadı da dikkate alınarak paylaşılabilir içerik nesneleri referans modeline SCORM adı verilmiştir.  

 

SCORM NELER SAĞLADI?  

 • Eğitimin bir öğrenme yönetim sisteminden diğerine taşınabilirliğini sağladı  

 • İçeriklerin farklı derslerde kullanılabilir olmasını sağladı  

 • İçeriğin aranabilir ve ulaşılabilir olmasını sağladı.    

 

SCORM ÖZELLİKLERİ  

 • Kalıcılık (Durability)

  • İçerik, maliyetini karşılayabilmesi için tutarlı olduğu sürece kalıcı olmalıdır.  

 • Taşınabilirlik (Portability)

  • İçerik bir sistemden başka bir SCORM destekli sisteme taşınabilmelidir.  

 • Tekrar Kullanılabilirlik (Reusablity)

  • İçerik tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır. Modüller farklı şekillerde düzenlenebilir olmalıdır.  

 • Çok yüzlülük (Interoperablity)

  • İçerik bir sistemden başka bir sisteme taşındığında da çalışıyor olmalı.  

 • Erişilebilirlik (Accessiblity)

  • İçerik, içerik kütüphanesinden erişilebilir olmalıdır. Bu da belirli metaverilerin içerik paketine eklenme zorunluluğunu getirir.    

 

SCORM’UN BİLEŞENLERİ  

 • İÇERİK PAKETLEME MODELİ  

  • Ders içeriğinin uygun şekilde paketlenmesi ve Farklı LMS platformlarında herhangi bir düzenleme gerektirmeden çalışabilmesini sağlar. İçeriğin LMS’e nasıl aktarılması gerektiğini belirler.    

 • SIRALAMA VE DOLAŞIM  

  • Ders içeriğinin organizasyonunu sağlar. İçeriğin ne sıra ile verileceğini belirler. Böylelikle bir aktivite ağacı oluşturur. İçeriğin takibi bu ağacın yapısına göre olur. 

 • ÇALIŞMA ZAMANI ORTAMI  

  • LMS’in paylaşılabilir bir içerik nesnesini nasıl çalıştıracağını ve çalıştırırken nasıl iletişim kuracağını tanımlar.  

SCORM hakkında bilgi sahibi olduğunuz kadar xAPI hakkında da bilgi almak için tıklayınız

 

         

Medya Sponsorlarımız

 

Son Dakika İş Sağlığı ve Güvenliği | İSG Haberleri

Sivas'a Dair En Güncel Haberler | Gündem Sivas Haber

 

Son Dakika Ülke Gündemine Dair Haberler Ajans Haber

Ankara Haber Merkezi | Gündem Ankara Haber

 

İstanbul'un Güncel Haber Platformu | Gündem İstanbul

Dijital & STK Sponsorlarımız

Tiraj Yeni Nesil Haber Yazılımı

Retorik Creative Dijital Reklam Ajansı

Dijital İtibar Yönetimi Dijitalitibar.net

Mehmet Erdem TOKUŞ Resmi Web Sitesi

TİGEP İSG Derneği

MÜSİAD Sivas Şubesi

İSAF İSG Dernekleri Federasyonu

ASUD Asbest Söküm Uzmanları Derneği

bottom of page