top of page

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 

SES 

Etkileşimli teknolojik araçlarından telefon, video konferans ve kısa dalga radyo öğretimsel işitsel materyeller olarak sayılabilir. Pasif( tek yönlü) ses araçları ise radyo ve teyptir.

 

GÖRÜNTÜ

Öğretimsel video araçları olarak slayt, hareketli görüntüler (film ve video kaset)  ses ile birleştirilmiş, gerçek zamanlı görüntüleri örnek verebiliriz.  

 

VERİ

Bilgisayarlar elektronik olarak bilgiyi taşırlar. Bu yüzden veri kelimesi eğitimsel araçlar arasında yaygın bir kullanıma sahip bu grubu temsil eder. Uzaktan eğitim için kullanılan bilgisayar uygulamaları çok çeşit gösterirler.

 

Bunlar;

  • Bilgisayar Destekli Öğrenimde ( BDÖ) bilgisayar belirli dersleri özel ama sınırlı amaçlar dahilinde öğrenciye öğretmek için kullanılır.

  • Bilgisayar Yönetimli Öğrenimde (BYÖ) bilgisayar öğretimi düzenleme ve öğrenin kayıt ve başarısını saklamak için kullanılır. Bu sistemde öğretim bilgisayar üzerinden verilmek zorunlu değildir fakat genellikle BDÖ VE BYÖ ile birlikte kullanılır.  

  • Bilgisayar Aracılığıyla İletişim (BAİ): Bilgisayar uygulamalarının iletişimi kolaylaştırılmasında kullanılmasıdır.  Elektronik posta, bilgisayar konferans, elektronik ilan tahtaları ve WWW ( WORD-WİBE WEB) örnek verilebilir.  

YAZI 

Uzaktan eğitim programlarının ana unsurları yazılı kaynaklar ve diğer araçlara temel oluştururlar. Birçok yazılı kaynak türü mevcuttur. Bunlara örnek; Ders kitapları, çalışma kitapları, ders planları olabilir.

 

Başarılı Bir Uzaktan Eğitim Programı Hazırlamak İçin Önemli Olan Üç Temel Nokta;  

  • Bilgilendirme Biçiminin Tasarımı: Geleneksel Eğitim yöntemlerinin uzaktan eğitim içinde kullanılması her zaman uygun olmayacaktır. Yeni teknolojilerin kazandıracağı faydalardan yararlanmak için yeni bilgilendirme biçimlerinin tasarlanması ve yaratılması gerekmektedir.  

  • Teknoloji: Bir eğitim programının başarılı olmasında uygun tipte teknolojilerini kullanılması çok önemlidir. Kullanılacak teknoloji(ler) seçilmeden önce beklentilerin belirtlenmesi zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.  

  • Destek: Konu ile ilgili birçok değişik kaynaktan alınabilecek destek hem öğrencilerin hem öğitmenlerin etkin ve verimli uzaktan eğitim yöntemleri geliştirmelerini teşvik edecektir.  

UZAKTAN EĞİTİMDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ YARARLARI;  

  • Öğrenme zamanının kısalması  

  • Akılda tutma seviyesini artması  

  • Etkin iletişim imkanı vermesi

  • Öğrencilerin etkileşimli eğitimden hoşlanması. 

 

BAĞIMSIZ SUNUCU (STAND ALONE)

Dersle ile ilgili malzeme (yazılımla, ders içeriği vb.) tek bir bilgisayar üzerinde çalışmakta.

 

CD-ROOM

Dersle ilgili malzemenin bir bölümü hard disk, video, ses ve animasyon dosyalarını içeren diğre bölümü kompakt disk üzerinde çalışmaktadır.  

 

OMURGA AĞI (ANA FRAME)

Ders malzemesi bir ana frame ağı üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır. Ancak eğitim metin tabanlı ve renkli görüntü üzerinden yürütülmektedir.  

 

YEREL İLETİŞİM AĞI  / GELİŞİM ALANI AĞI

Bir ağ sunucusunda depolanan ders malzemesi, çok sayıda kullanıcının erişimine kolaylık sağlamaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, sadece ağ sunucusundaki ders malzemesinin güncellenmesiyle tüm öğrenciler zaman kaybetmeden ders notlarının son şekline ulaşabilmektedir.      

bottom of page